Skip to content

EMDR терапия

Методът EMDR е нова и мощна терапия за хора с емоционални проблеми, в основата на които стоят травматични преживявания. Този метод разчита по-малко на говоренето и повече на повторната преработка на информацията чрез движение на очите.

При какви проблеми помага EMDR?

 • сериозна загуба (смърт на близък, развод, раздяла)
 • тежко заболяване
 • жертви на насилие (физическо, сексуално)
 • жертви на катастрофи
 • природни бедствия и други инциденти
 • при очевидци на насилие
 • фобии
 • панически атаки
 • социална тревожност
 • генерализирана тревожност
 • обсесивно-компулсивно разтройство
 • зависимости
 • депресия
 • соматични проблеми като:
  • мигрена
  • хронични болки
  • хронична екзема
  • фантомни болки в крайниците
  • стомашно-чревни проблеми
  • и други.

ЕMDR има пряко въздействие върху начина, по който мозъка обработва информацията. Използва се двустранна стимулация чрез движение на очите отдясно на ляво, или тактилна стимулация, или звук, което повторно активира двете мозъчни полукълба, освобождавайки емоционални преживявания, които са „в капан“ на нервната система.

EMDR помага да се обработят тревожните мисли, чувства и усещания, свързани с травмиращия спомен. Тази терапия не променя миналото, но има потенциала да промени реакцията към миналото, така, че хората да се дистанцират от обсебващи емоции, мисли и усещания във връзка с това, което се е случило.

След тази терапия травматичния опит може да се види от различна гледна точка, такава, която не води до силна емоционална болка и клиентът може да изпита чувствата по нов начин.

Как работи EMDR?

Истинската промяна идва от преработка на преживяното в миналото.

Допуска се, че когато нещо ни създава проблем тук и сега има голяма вероятност то да е свързано с някакво наше вярване и непреработено преживяване, което е било над собствения ни капацитет.

Пример: млада жена не може да се зарадва на това, че е здрава, има добро семейство и работа. Чрез терапията обаче се установява, че емоциите ѝ на тревога и безрадостност са свързани с преживявания от миналото, когато в тежки за едно дете ситуации е повярвала, че не заслужава да бъде щастлива, и че радостта й предизвиква нещастия на другите. Тези непреработени преживявания от детството й продължават да управляват живота й сега, водейки я до депресия. Това е като някаква черна дупка, която не може да бъде затворена, т.е. проблемът не е от тук, а отдавна. И в тази ситуация EMDR терапията помагат клиентката да се върне в преживяването там, където на нея не й е достигнала любов, сигурност, подкрепа за да повярва, че е безопасно да бъде щастлива например. Връщайки се в спомена да освободи тази травмирана детска част, да й даде това, което не й достига, да я свърже с ресурси и нови вярвания. Така отпадат симптомите. Това дава свободата на клиента да е щастлив, смел, обичан.

Колко продължава и как протича терапията?

Добре е срещите между терапевт и клиент да продължават около 90 мин.

На първата сесия се заявява проблема, а ако проблемите са няколко, се избира един от тях. Следва разговор и клиентът дава пресен пример за проблема, за да може да се влезе в т. нар. паметова мрежа.

На втората среща се започва с преработка на спомените и едновременно с това се прави билатериално стимулиране, което става с движение на очите на ляво и на дясно. Понякога самият клиент е изумен колко много спомени от ранна детска възраст избуяват, наред с чувствата и емоциите. Така травмата се отблокира, а основната промяна идва между сесиите. Добре е те да са веднъж или два пъти седмично, а понякога дори се правят по две на ден. Зависи колко е дълбока травмата, но обикновено 8 сесии са достатъчни, за да се почувства подобрение.