Skip to content

Проблеми на личността

Тук се имат предвид такива личностови затруднения и проблеми като трудности в общуването, ниско самочувствие, неадекватни поведенчески реакции, трудности при справяне с гнева, междуличностови конфликти и други. Основна роля за възникване на тези трудности играят особеностите на личността – неадаптивни нагласи и концепции, несъзнавани страхове, неадекватни стратегии за справяне със стресови ситуации и други. Ако са налице изразени нарушения в структурата на личността и поведенческите стереотипи, говорим за личностостови разстройства. Основен метод за повлияване е психотерапията.

Видове личностни разстройства

Параноидна личност

Покрива общите критерии за личностово разстройство и поне 4 от изброените следва да са на лице:

 1. крайна чувствителност към неуспехи и откази;
 2. склонен към постоянно злопаметство:отказва да прости обиди, наранявания или пренебрежение;
 3. подозрителност и постоянна склонност да изкривява нещата, като представя неутрални или приятелски действия за враждебни или унижаващи;
 4. борбеност и неотстъпчивост по отношение на личните права, прекомерни за актуалната ситуация;
 5. постоянни неоснователни подозрения относно верността на съпруга или партньор.
 6. постоянна себеотносност, свързана с чувство за особена важност;
 7. ангажиран с безпочвени „конспиративни“ обяснения за лични събития или за света като цяло.

Недоверчивостта и себеотносната мнителност правят особено трудна близостта с тези личности. Възможно постоянно подозрение спрямо мотивите и лоялността на другите. В работата си може да е упорит и последователен. За околните обликът им е мрачен, потаен, неотстъпчив или борбен. Когато усетят интересите си застрашени или постижения непризнати, те могат да започнат съдебни дела, да се жалват до различни инстанции. В семействата си налагат свой ред, отклонението от, който възприемат, като предателство. Могт да са сурови родители и деспотични съпрузи. Обикновено се вземат на сериозно и не понасят шеги.

Шизоидна личност

Покрива общите критерии за личностово разстройство и поне 4 от изброените следва да са на лице:

 1. не изпитва или рядко изпитва удоволствие;
 2. проявява емоционална студенина, отдръпване или изравнена емоционалност;
 3. ограничена годност за изразяване , както на топли и нежни чувства, така и на гняв;
 4. външно безразличен към похвали или критика;
 5. слаб интерес към сексуален опит с друг;
 6. постоянно избира самотни занимания;
 7. прекомерно фантазиране и себевглъбяване;
 8. без приятели или близки (или само един) и без желание за такива;
 9. изразена нечувствителност към преобладаващите социални норми, като незачитането им е неумишлено.

Те са отдръпнати, срамежливи. Излъчването им е дискретно и деликатно. Могат да са студени и недостъпни. Най-неуютно на хора с такива личности е да са в компании, които нямат делова цел а са отдадени единствено на удоволствието от бърборене, хапване и пийване.

Такива хора отстрани изглеждат със скучен и еднообразен живот. Обичат едни и същи маршрути и рутината. Хобитата им са самотни. Мнението на другите не ги интересуват истински.

Антисоциалната личност

Покрива общите критерии за личностово разстройство и поне 3 от изброените следва да са на лице:

 1. грубо пренебрежение към чувствата на другите;
 2. изразено и постоянно отношение на безотговорност и незачитане на социални норми , правила и задължения;
 3. неспособност за поддържане на трайни взаимоотношения, макар и без трудности в установяанто им;
 4. много нисък толеранс към фрустрация и нисък праг за изблик на агресия, включително и с насилие;
 5. неспособност за преживяване на вина или за поука от неблагоприятен опит, особено от наказание;
 6. изразена склонност да обвинява другите или да дава правдоподобни обяснения за поведението, довело го до конфликт с обществото.

Напоследък има засилен изследователски интерес към психопатията като измерение, в което се обособяват два основни фактора: единият свързан с импулсивност и дезинтегрираност, а другият – с черти на грубост и безчувственост.

Невъзможността за истинска близост води до безсърдечно и дори мародерско отношение на антисоциалния най-често тъкмо към тези, които му се доверяват или изпитват чувства към него. Лекотата, с която причинява физическа болка, обида или унижение, е придружена от грубост и егоцентризъм. Хладността и липсата на чувствителност за това, което изпитват другите, е изненадваща предвид на външната емоционална живост и дори известната актьорска дарба. Той умее да играе, да предразполага другите и да ги спечелва с външен чар, за да ги използва: за пари, услуги, подслон, алиби или секс. Антисоциалният е нелоялен. Когато се сблъска с органите на реда не си взема поука. Възможно е да попада често в затвори, сексуалния му живот е поредица от повърхностни, бързо преходни връзки, без влагане на чувства и нерядко разочароващи и за двете страни. Антисоциалните личности са застрашени от бързо развиване на зависимост към алкохол или други вещества и афективни разстройства.

Гранична /borderline/ личност

Покрива общите критерии за емоционално стабилно личностно разстройство.

Импулсивен тип личност

Покрива общите критерии за личностно разстройство плюс три от изброените, като /2/ е задължителен критерий:

 • Изразена склонност да се действа неочаквано и без обмисляне на последиците;
 • Изразена тенденция към сприхавост и конфликти, особено при оспорване или критикуване на импулсивните действия;
 • Податливост на изблици на гняв или на насилие с неспособност за контрол върху разрушителните поведенчески последици;
 • Трудности в поддържането на поведение, което не води до непосредствено удовлетворение;
 • Нестабилно и капризно настроение.

Граничен тип

Покрива общите критерии за личностно разстройство плюс три от изброените по-горе и поне два от следните:

 • Нарушение и несигурност в представата за себе си, в целите и предпочитанията (включително сексуални);
 • Склонност към въвличане в интензивни и нестабилни отношения, често водещи до емоционални кризи;
 • Прекомерни усилия да избегне изоставяне;
 • Повтарящи се самонаранявания или заплахи за това;
 • Хронично чувство на празнота.

Тези личности често не знаят кои са и какво искат. Емоционални са, с чести смени на настроенията. Понякога става дума за истории на бурни връзки, непредсказуемост, манипулативност, раздразнителност, импулсивни напивния или друго интоксикиране. Хамелеонската им природа ги прави непридвидими , често и за самите тях. Суицидните жестове се считат за отличителна черта на граничните личности. Граничната личност е застрашена предимно от афективни разстройства, а стилът й на боледуване може да е предизвикателен и да води до интензивен обратен пренос.

Хистрионна личност

Покрива общите критерии за личностно разстройство плюс поне 4 от изброените:

 • драматичност, театралност или преувеличена емоционална изразност;
 • внушаемост (лесно се влияе от други или от обстоятелства);
 • плитка и лабилна емоционалност;
 • постоянно търсене на тръпка и на ситуации, в които е център на внимание;
 • неуместна прелъстителност във вида или поведението;
 • прекалена ангажираност с физическата си привлекателност.

Клиничната картина се допълва от егоцентричност, себичност, постоянен копнеж по признание, несъобразяване с другите, лесна ранимост и манипулативно поведение. Меките черти са кокетство, жива емоционалност. При по-изразена степен на абнормност хистрионните черти се превръщат в свои карикатури. Основната им характеристика е непреодолимия копнеж по внимание. Дълбоко в себе си хистрионната личност изпитва пустота и скука. Колекционира впечатления по повърхностен и ненаситен начин. Тя е лакома за емоции и за споделяне, а общуването с нея обсебва и изтощава. Обикновено хистрионната личност се държи сексуално предизвикателно. Зад външната изява често са скрити плитка емоционалност и бедна сексуална чувственост. Застрашена е от дисоциативни разстройства и депресия.

Ананкасна личност

Покрива общите критерии за личностно разстройство плюс поне 4 от изброените:

 • прекалени съмнения и предпазливост;
 • прекомерна ангажираност с детайли, правила, списъци, ред, организация или графици;
 • перфекционизъм, който пречи за довършване на работата;
 • прекомерна съвестност и скрупольозност;
 • неуместно ангажиране с работа до степен на пренебрегване на удоволствия и общуване;
 • прекалена педантичност и придържане към социалните норми;
 • липса на гъвкавост и упоритост;
 • неуместна настойчивост другите да се подчинят изцяло на неговия начин на вършене на нещата или неуместна неохота да позволи на други да ги свършат.

Присъщи ригидност и липса на гъвкавост. Липса на емоционална топлота и присъствие на назидателна свръхсъвестност. Олицетворение на педантизъм и придържане към правилата, схемите. Страхът от отклонение от рутината и липсата на въображение не допускат импровизации и не позволяват да се стига до оригинални решения. В крайности перфекционизма пречи работата да се свърши. Или ананкасния се опитва всичко да свърши сам. Моралните му изисквания са твърде високи. Характерът му причинява повече страдание на него, отколкото на другите. Застрашен е от депресия и прекалено рационализиране при боледуване. Понякога пият тайно.

Тревожна личност

Покрива общите критерии за личностно разстройство плюс поне 4 от изброените:

 1. постоянни и изразени чувства на напрежение и на опасения;
 2. убеденост в собствената социална несъстоятелност, личностова непривлекателност и малоценност спрямо другите;
 3. прекомерна загриженост да не бъде критикуван или отхвърлен в социални ситуации;
 4. нежелание за свързване, освен ако не е сигурен, че ще бъде харесан;
 5. ограничения в начина на живот поради потребност от физическа сигурност;
 6. отбягване на социални или трудови дейности, които изискват значително общуване, поради страх от критика, неодобрение или отхвърляне.

Тук са присъщи стеснителността и притеснението. При крайности в характера ескалират до постоянно безпокойство, че ще се изложат. Силен страх от критика и неодобрение и от нови ситуации. При събирания се чувстват неуютно, което причинява сърцебиене, изчервяване, потене, скована моторика и неспокойство, които от своя страна могат да привличат вниманието на околните и реално да пречат на общуването. Понякога в компании пият твърде много за да постигнат увереност. От всички личностни разстройства са най-критични към състоянието си и мотивирани за промяна. Основна стратегия за справяне при тях е отбягването. Не излизат на среща, отказват нова работа, не отиват на изпит. Страхът от провал е не толкова от загуба или неуспех, а в по-голяма степен от присмех, срам и унижение.

Тревожната личност е застрашена от депресия, алкохолизъм и тревожни разстройства.

Зависима личност

Покрива общите критерии за личностно разстройство плюс поне 4 от изброените:

 1. насърчава или позволява други да вземат важните решения за живота му;
 2. подчиненост на собствените потребности на тези, от които е зависим, и прекалено съобразяване с техните желания;
 3. нежелание дори за оправдани изисквания към хората, от които зависи;
 4. чувства се неуютно или безпомощно, когато е сам, поради преувеличен страх, че не е способен да се грижи за себе си;
 5. ангажиран със страхове, че ще бъде оставен да се грижи сам за себе си;
 6. ограничена годност за взимане на ежедневни решения без значително съветване и насърчаване от други.

Зависимата личност е крайност на една обща човешка потребност и блян – да се грижат за нас и да не носим никаква отговорност за нищо. Тези личности се възприемат от другите, като подчиняеми и слабоволеви. Вн прехвърлянето на отговорността за нещата върху другите е заложена пасивна агресия. Зависимите личности са интуитивно вкопчени в сигурността, която им предлагат силни и надеждни фигури. При страх от изоставяне или при реално изоставяне зависимите реагират с криза.

Повече за различните личности можете да прочетете в книгата на Георги Ончев „Личностова абнормност”.