Skip to content

Групова психотерапия

Груповата терапия е подходяща за всеки, който се стреми да се усъвършенства по някакъв индивдуален начин. Тя е средство за израстване във всички сфери на човешкия живот.

Първият ни групов опит се случва в нашето семейство и повечето от нас живеят или работят в групи през по-голямата част от живота си. Способността за изграждане на здрави лични и професионални взаимоотношения в тези групи често определя чувството за удовлетворение и задоволство в живота. Терапевтичната група обикновено включва малка група от хора (между 8 и 12 човека) и осигурява конфиденциална, затворена среда, където всеки от членовете на групата има възможност дълбоко да изследва себе си и взаимоотношениятаси с другите хора.

Целта на терапевтичната група е да оказва психологична помощ, която включва анализ на всеки член на групата, с цел изследване на мислите, чувствата и поведенията, които често се оказват непродуктивни или себеразрушителни. Терапевтът насърчава всеки един да изследва възможностите за прекъсване на тази верига и да потърси алтернативи. Също така помага при поставянето на индивидуални реалистично постижими цели, свърани с нежелателните мисли и поведения, които първо се тестват в групата, след което и извън нея.

По време на първата сесия на терапията, членовете на групата могат да започнат, като се запознаят и споделят защо са там и какво очакват от груповата терапия. В следващите сесии, терапевтът насърчававсеки един да разкаже за своя опит и напредък.

Сесиите са поверителни, точно както биха били в индивидуална терапевтична сесия. Някои сесии могат да включват само дискусии, докато други могат да включват дейности като развитие на умения, решаване на проблеми или упражнения за изграждане на доверие и др.

Ако нямате желание да говорите или да участвате в дейностите,това не е задължително. При някои хора отнема няколко седмици да седят и да слушат, преди да се почувстват готови да говорят за собствения си опит, така че не бива да се чувствате принудени да правите нищо, за което не сте готови.

Цели на груповата терапия

В някои отношения груповата терапия и индивидуалната терапия са еднакви и целите обикновено са сходни. При груповата терапия обаче терапевтът може да използва груповата динамика, за да постигне тези цели по различен начин. В този смисъл, целите на груповата терапия са:

Да помогне на хората да идентифицират дисфункционално поведение.

Груповата терапевтична среда ще ви помогне да видите ясно и разберете по-добре собственото си поведение и различия.

Тъй като в груповата среда има място за сравнение, може да откриете, че не сте толкова адаптивни, колкото бихте искали. Разбирането на поведението ви по-добре често е първата стъпка за промяна и възстановяване.

Да помогне при справянето с емоционалните трудности чрез обратна връзка от другите членове на групата.

Обсъждането на емоционалните затруднения с терапевта и другите членове на сесията на групата ще ви даде обширна обратна връзка под формата на практически съвети от другите в групата, които имат подобни проблеми и вече са се справили с някои от тях.

Да осигури подкрепяща среда.

Груповата терапия е не само възможност да получим обратна връзка и съвети, но и възможност да се свържем и да подкрепим другите. Точно затова тя е група за взаимопомощ. Говоренето с дуги хора, които преминават през подобни проблеми, ще ви помогне да се почувствате по-малко изолирани, по-подкрепени и подкрепящи. Премахвайки чувството за изолация, ще повишите самочувствието и увереността си.

Каква е ползата от груповата терапия?

Когато участвате в групова терапия и помагате на другите да се справят с проблемите си, това ще ви помогне да развиете свои собствени междуличностни умения и адаптивни стилове на справяне.

Говоренето в сесия за групова терапия ви позволява да подобрявате социалните умения и междуличностното поведение в безопасна и поддържаща среда. Това помага за изграждането на доверие и можете да приложите тези умения на практика извън груповите срещи.

Получавайки шанса да видите как другите реагират и решават проблемите си, това ви дава възможност да се учите от тяхното положително поведение.

Разказвайки историята си на група подкрепящи и разбиращи хора е много вероятно да облекчите негативните чувства и емоции, които преди това сте потискали.

Групата може да се превърне в сигурна среда да експериментирате с нови начини за взаимодействие с другите и за повишаване на самосъзнанието.

За какво може да ви помогне груповата терапия?

Груповата терапия може да бъде полезна при широк спектър от състояния като:

  • Тревожност
  • Депресия
  • Неудовлетвореност от живота
  • Социална фобия
  • Зависимости
  • Хранително разстройство
  • Личностови разстройства
  • Трудности във взаимоотношенията