Skip to content

Когнитивно-поведенческа терапия

„Емоциите следват мислите, както малките патенца следват своята майка. Но това, че патенцата вървят неотлъчно до своята майка не значи, че майката знае къде отива“ д-р Дейвид Бърнс

Когнитивно-поведенческата терапия е вид психотерапия, разработена специално за да се помогне на хората да преодолеят своите емоционални проблеми. Тази тенденция подчертава необходимостта да се промени начина на мислене на хората, за да се подобри тяхното настроение в състояние на депресия, тревожност, гняв, емоционална потиснатост и други подобни състояния.

Емоционалният стрес предизвиква когнитивни нарушения, които засягат хората през целия им живот. Тези нарушения са под формата на отрицателни интерпретации и прогнози за ежедневните събития.

Пример: студент, който се подготвя за изпит, може да се доведе до липса на мотивация и дори до депресия, мислейки си по цял ден: „Невъзможно е да науча толкова много материал“ (негативна интерпретация) или „Аз никога няма да взема този изпит“ (негативна прогноза).

Същността на когнитивната психотерапия е да се помогне на хората да променят начина си на мислене. Важна стъпка в този процес е проучването на пораждането на негативните мисли. В горния пример, терапевтът ще помогне на студента да погледне към миналия си опит и да прецени дали наистина е невъзможно да се научи материала и да вземе този изпит. По всяка вероятност, студентът би стигнал до заключението, че тези две идеи нямат нищо общо с реалността. Новият начин, по който ще мисли, ще го накара да се почувства по-добре и ще му помогне да се справи с тази задача.

Колко време продължава КПТ?

Когнитивната терапия е относително кратка терапия (10 – 20 сесии), ориентирана към преодоляване на конкретни проблеми и работеща предимно с настоящите Ви затруднения.

Начин на работа

Основен принцип на взаимодействие между терапевт и клиент е принципът на сътрудничество – и двете страни работят като части на един екип, за да извлекат, анализират и реструктурират необходимата информация за проблема на клиента.

Участието на клиента е много активно по време на целия процес на терапията. Клиентът не е пасивен слушател, който наготово получава необходимата информация, а обсъжда и анализира въпросите, по които се говори в терапията, сам достига до важни изводи и до реструктуриране на дезадаптивните си мисли и убеждения. В когнитивно-поведенческата терапия е практика да се дават домашни работи – най-често те се отнасят до някакви конкретни дейности, в които имате затруднения. Този процес спомага за ефективно усвояване на принципите на когнитивно-поведенческата терапия и за напредването на лечението. Освен това, активността на клиента се отнася и за времето между две сесии, когато наученото от сесията трябва да бъде прилагано в реалния живот. Това се случва под формата на поведенчески експерименти – целенасочено избрани задачи, които да затвърдят новоусвоени убеждения или поведения.

Когнитивно-поведенческата терапия е обучителна терапия – тя не само Ви помага да преодолеете даден проблем, но Ви дава умения и навици да се справяте с подобни проблеми и в бъдеще, когато вече не посещавате терапевта си.

Често използването на когнитивно-поведенческа терапия е достатъчно, за да помогне на хората да преодолеят своите емоционални проблеми, особено депресия и различни видове тревожност. Това се потвърждава и от последните проучвания. Въпреки това, понякога използването на когнитивно-поведенческа терапия не е достатъчно и трябва да се приложат други терапевтични походи.