Skip to content

Психодрама

Какво е психодрамата?

Едни от най-мощните подходи в съвременната психотерапия произхождат от психо-драматичния метод. Първоначално се развива като групова терапия, но днес е неделима част от работата в болнични заведения, семейната терапия, както и от индивидуалната психотерапия като монодрама.

Този метод си взаимодейства с театъра (drama) и затова в него се използват театрални термини: протагонист, сцена, водещ (режисьор), публика и т.н. В метода съществуват и специализирани термини като „помощен аз“, „ролева игра“ и др.

Създателят на психодрамата, Джейкъб Морено, е вярвал, че изиграването на проблемите има по-голяма терапевтична стойност, отколкото ако просто се говори за тях.

Ако можем накратко да опишем този метод, то психодрамата представлява проблем или лична конфликтна ситуация, поставена от участник на сцена, като че ли е пиеса. По време на изпълнението от главния герой, пиесата може да бъде креативно и спонтанно променена. Всеки участник може да бъде драматург на собствената си житейска ситуация.

Процес

Обикновено през една сесия се минава през следния процес:

 1. Загрявка. В този първи етап на психодрамата участниците изпълняват упражнения, за да се запознаят с процеса. Това им дава осъзнатост от самото начало.
 2. Драматизация. Участникът се насърчава да обясни визуално проблема, който има. Той може да го изиграе или да избере някой друг, който да го направи, вместо него.
 3. Групов анализ. На този етап участниците споделят онова, което са научили от участието си, или от онова, на което са били зрители.
 4. Затваряне. След като всеки участник сподели наученото по време на сесията, терапевтът обяснява техния анализ.

По време на всяка стъпка терапевтът се намесва, когато е необходимо, за да улесни протичането на сесията. Например, ако едно лице реагира силно или има нужда да подчертае нещо, терапевтът се грижи да го направи по един организиран начин. Също така, всеки човек в групата е активен участник не само по време на драматизацията, но и по време на груповия анализ и затваряне. Това прави всеки участник съществена част от процеса.

Този процес прави участниците спокойни, защото всяка стъпка насърчава откритостта и приобщаването. Това не само се насърчава на психологическо ниво, но и на физическо ниво чрез упражнения, давани от терапевта. По този начин това, което се случва, не е пълна импровизация. Процесът бива воден от терапевта, който знае какво е най-доброто за групата.

Как работи?

За да се поеме това предизвикателство, психодрамата ни подкрепя със специфичната методология на театъра. Така на психодраматичната сцена, хората биват подкрепяни не само в това какво всъщност се случва в дадена ситуация, а биват придружавани в пътешествието им из всички неизказани, но помислени неща – неща, които пораждат страх или друга емоция, и дори  неща, които не подозираме, че са се случили по време на възникване на проблемната ситуация. Така всичко става по-разбираемо, достъпно и изпълнено, и е преживяно по нов, по-добър начин.

Този тип „действена“ терапия има значимо предимство с това, че пренасочва подтика на участника към импулсивно отреагиране или отиграване (acting out) в по-конструктивно изиграване (acting in) на вътрешната му сцена.

Когато имаме проблеми, понякога е трудно да ги осмислим и разберем. Дори е трудно да знаем точно какво се случва с нас. Чрез психодрамата тези мисли и емоции, които ни карат да се чувстваме зле, вземат някаква форма. Представлението в този случай е като празна страница, на която да пишете.

Демонстрацията улеснява изразяването на тези трудни за разбиране чувства. Това е така, защото участникът е в състояние да види проблема от различна гледна точка. По този начин той може психически или физически да проучи различни възможни решения. Участникът също се чувства подкрепен от терапевта и от групата. Упражненията му позволяват „да пусне“ и наистина да покаже онова, което се случва с него.

Фасилитаторът (човекът, който ръководи процеса и помага да се определят различни начини за решаване на проблемите) е абсолютно необходим. Терапевтът е от съществено значение, защото ръководи процеса и определя от какво има нужда групата. Те също така анализират нещата, представени по време на сесията. Например, получавате много информация от невербалния език на тялото. Наблюдението му е чудесен начин да се определят неизговорените чувства.

Психодрамата насърчава личното израстване чрез симулиран директен опит. Също така, насърчавайки това да живеем в настоящия момент, тя разширява хоризонтите ни. Тоест тя съсредоточава вниманието ни тук и сега и ни позволява да виждаме проблемите от различни ъгли. Поради това тя ни помага да разберем нашите идеи и мисли от по-широка перспектива.

За кого е психодрамата?

Психодрамата е метод, който би могъл да се използва в различни професионални области, като обучителен подход при здравни и социални работници, клиницисти и педагози. Подходящ е и за служители в големи корпорации, с цел подобряване ефективността на екипа и преодоляване трудностите в личностен и професионален план. Могат да участват хора от всякакви възрасти.

Често се използва в психиатрични клиники, оздравителни центрове, програми за лечение и превенция на зависими от алкохол и наркотици. Отделните психодраматични методи и техники се използват в процеса на индивидуалната, груповата и фамилна терапия.

Техники на психодрамата

В психодрамата съществуват много различни начини за демонстриране на проблемите. Терапевтите предлагат на участниците различни начини да изразят себе си, за да намерят най-доброто решение. Така че всяка сесия по психодрама е различна. Нека да разгледаме някои от различните начини да се изразим физически по време на психодрамата:

 • Скулптури. Участникът се опитва да създаде скулптура на едно или повече лица, които изразяват чувствата и мислите, които го завладяват. Това е чудесен начин за творческо представяне на проблема.
 • Огледало. Други хора изиграват проблема на участника, като му позволяват да го види отстрани. Той не само се учи като наблюдател, но и участниците се учат чрез демонстрация.
 • Монолог. Участникът говори за това, което се случва с него, сякаш си го мисли, но на глас.
 • Ролева игра. Един участник играе ролята на друг в даден момент от демонстрацията. Това му позволява да види проблема от гледна точка на другия, а също така да разбере по-добре външната гледна точка.

Тези дейности винаги са придружени от терапевт, който анализира и прави предложения за насърчаване на терапевтична среда. Всеки, който участва, се учи от опита.

Видът на дейността зависи от нуждите на участниците и от проблемите, които се нуждаят от внимание. Тъй като терапевтът е експертът, той знае какво трябва да се случи, за да се създаде атмосфера на учене и изразяване.

Какво печелите от психодрамата?

Психодрамата е от полза за участниците по много различни начини:

 • Помага им да осъзнаят проблемите си.
 • Позволява им да изследват различни решения.
 • Подобрява тяхното самопознание.
 • Помага им да разберат чувствата на други хора.
 • Повишава тяхната самоувереност.
 • Повишава тяхната креативност.
 • Помага им да бъдат по-спонтанни.
 • Помага им да живеят в настоящето.
 • Позволява им да насочват емоциите си.

Чрез демонстрация, интерпретация и анализ можем да разберем какво се случва с нас с помощта на групова работа и терапевт. Психотерапията е чудесен начин да се опознаете, да развиете креативността си, да поемете отговорност за живота си и да разберете другите.

Психодрамата е полезен ресурс, който може да ви помогне да разрешите проблемите си. Всеки път, когато участвате, увеличавате самоосъзнаването, укрепвате съпричастността и насърчавате креативността. Психодрамата може да ви освободи от всякакви мисли и емоции, които ви държат като заложници. Психотерапията е не само терапевтичен инструмент, но и форма на изразяване и решение на нещата, които ви притесняват.

Още за Психодрама: Уникален начин за решаване на проблеми | Psychology Framar.bg от Framar.bg: https://psychology.framar.bg/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8